• 2

ਡਾਊਨਲਾਈਟ

  • ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ LED SMD ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਐਕਰੀਲਿਕ ਸਤਹ ਮਾਊਂਟਡ ਸੀਲਿੰਗ ਸਪਾਟ ਲਾਈਟ ਬਲੈਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੋਟਲ ਹੋਮ ਗੋਲ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਡਾਊਨਲਾਈਟ ਲੈਂਪ
  • ਮਾਡਲ:MKD-A3003BK
  • MKD-A3001BK LED ਸਤਹ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਛੱਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਲੈਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੋਟਲ ਡਾਊਨਲਾਈਟ ਲੈਂਪ
  • ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ LED SMD ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਐਕਰੀਲਿਕ ਸਤਹ ਮਾਊਂਟਡ ਸੀਲਿੰਗ ਸਪਾਟ ਲਾਈਟ ਸਫੈਦ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੋਟਲ ਹੋਮ ਗੋਲ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਡਾਊਨਲਾਈਟ ਲੈਂਪ
  • ਮਾਡਲ:MKD-A3001WH